Đọc đồ thị - Chart Reading

Phân tích kĩ thuật theo kiểu đọc đồ thị, hay còn gọi là chart reading

Mẫu của giá - Price pattern

Phân tích kĩ thuật dựa trên mẫu của giá hay còn gọi là Price pattern
Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1

Mô hình mẫu - Chart pattern (Formation)

Phân tích kĩ thuật dựa trên các mô hình mẫu hay còn gọi là Chart pattern
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Lý thuyết Đường kẻ - Line Study

Phân tích kĩ thuật theo lý thuyết đường kẻ hay còn gọi là Line Study
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Pin Bar

Phân tích kĩ thuật nhìn vào cây nến trong đồ thị có hình dạng Pin Bar
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có
There are no threads in this forum.

Quảng cáo

Top