Market Breadth Indicator

Market Breadth Indicator là phân tích kĩ thuật dựa trên chỉ báo mô tả mức độ dịch chuyển lên xuống của thị trường trong điều kiện có bao nhiêu thành phần đi theo một chiều hướng lên hoặc xuống.
There are no threads in this forum.

Quảng cáo

Top