Mô hình giá - HARMONIC

Phân tích kĩ thuật theo trường phái mô hình giá hay còn gọi là HARMONIC

Dãy số Fibonacci và Tỉ lệ vàng FIB

Phân tích kĩ thuật dựa trên dãy số Fibonacci và Tỉ lệ vàng FIB
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có

Mô hình HARMONIC

Mô hình Harmonic là phân tích kĩ thuật dựa vào số học và hình học
Threads
0
Bài viết
0
Threads
0
Bài viết
0
Không có
There are no threads in this forum.

Quảng cáo

Top