Airbus cho biết họ đã nối lại một phần sản lượng, công việc lắp ráp tại Pháp và Tây Ban Nha

thanhhuyen

Active Member
Một số tin tốt và một số tin xấu
  • Công ty sẽ điều chỉnh hoạt động sản xuất của các nhà máy cánh trong 3 tuần tới
  • Công ty cắt giảm sản xuất các nhà máy cánh ở Bremen, Filton, Broughton
Tin tốt là cuối cùng họ đã nối lại một số sản xuất ở Tây Ban Nha và Pháp sau khi nói rằng họ sẽ tạm dừng chúng vào tuần trước. Nhưng tin xấu là một số lĩnh vực sản xuất khác sẽ bị giảm lâu hơn như đã thấy ở trên.
 

Quảng cáo

Top