Có thể sớm có một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ về dự luật cứu trợ coronavirus

emkhongcan

Active Member
Theo dõi chính trị là điều cần thiết cho các nhà giao dịch ngay bây giờ.
Tin đồn / tin đồn mới nhất từ Mỹ là Thượng viện có thể sớm bỏ phiếu về một sửa đổi liên quan đến sự phản đối từ 4 thượng nghị sĩ
  • Thượng nghị sĩ Graham, Rick Scott, Tim Scott, & Sasse phản đối các điều khoản bảo hiểm thất nghiệp trong gói cứu trợ coronavirus
Một điều cần lưu ý là một sửa đổi để thực hiện thanh toán cho người thất nghiệp thậm chí ít có khả năng được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận nhưng làm cho dự luật được thông qua ở Hạ viện ít có khả năng hơn.
 

Banner2

Quảng cáo

Top