Coronavirus - Thống đốc bang Colorado đã ban hành lệnh ở nhà toàn tiểu bang

emkhongcan

Active Member
Các thành phố Denver và Boulder đã ban hành các đơn đặt hàng tương tự vào đầu tuần trong trường hợp không có lệnh từ Thống đốc
Nhưng, Thống đốc Jared Polis đang ở trên tàu, khóa chặt trên toàn quốc.
 

Quảng cáo

Top