Doanh số bán lẻ tháng 3 của Canada -10,0% so với -10,5% m / m dự kiến

emkhongcan

Active Member
Canada dữ liệu bán hàng tháng ba
7093

  • Ưu tiên là + 0,3%
  • Giảm đầu tiên trong năm tháng
  • Ô tô cũ -0,4% so với -10,0% dự kiến
  • Báo cáo cho biết "khoảng 40% các nhà bán lẻ đã đóng cửa trong tháng 3"
  • Bán lẻ điện tử + 16,3%
  • Đại lý xe cơ giới và phụ tùng -35,6%
  • Thực phẩm và đồ uống + 22,8%
Tiêu đề ex-autos mạnh hơn nhiều so với dự đoán nhưng tháng ba là lịch sử cổ đại vào thời điểm này và tôi không nghĩ nó quan trọng. Người Canada đã phản ứng với đại dịch giống như mọi người khác.
 

Quảng cáo

Top