Double Top - Mô hình hữu ích trong giao dịch

Top1Markets

Member
Một mô hình double top được tìm thấy khi giá di chuyển theo xu hướng tăng trong một khoảng thời gian, một khi nắm bắt được cơ hội, sẽ có được một giao dịch thành công.

Mô hình Double Top

Một mô hình double top xảy ra trong xu hướng tăng khi giá đạt đến một điểm cao, giảm xuống, tăng trở lại một điểm cao tương tự, và sau đó giảm trở lại.
Điểm thấp nhất của mức giảm xuống giữa hai đỉnh được đánh dấu bằng neckline. Đường này khi được mở rộng ra bên phải sẽ rất hữu ích cho giao dịch và phân tích.

attachFull144466


Làm thế nào để giao dịch với mô hình Double Top

Khi mô hình đã hình thành đầy đủ, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng đã kết thúc và xu hướng giảm có thể đang diễn ra. Bạn có thể xem xét để thoát khỏi các lệnh mua và tập trung vào các lệnh bán.

attachFull144467


Vẽ một neckline giữa hai mức giảm thấp trên mô hình double top, khi giá giảm xuống dưới neckline, nó có thể được sử dụng làm điểm để vào lệnh. Đồng thời đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên điểm cao của đỉnh thứ hai.

attachFull144468


Mô hình double top cũng có thể cho biết giá có thể giảm bao xa khi mô hình hoàn thành. Lấy chiều cao của mô hình và trừ nó cho điểm phá vỡ mô hình. Ví dụ, nếu một đỉnh đôi tăng lên ở mức 50 đô và giảm xuống thành 48 đô thì mô hình sẽ cao hơn 2 đô. Trừ 2 đô từ 48 đô để có giá mục tiêu là 46 đô. Các mục tiêu này có thể sử dụng cho mục đích phân tích hoặc đánh giá tiềm năng.

attachFull144469


Ngoài ra còn có mô hình double bottom, là phiên bản đảo ngược của mô hình trên và đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm.
 

Quảng cáo

Top