Dự luật cứu trợ coronavirus của Hoa Kỳ bỏ phiếu Thượng viện dự kiến vào cuối giờ

dangsieu

Active Member
Vào lúc 10:30 tối giờ Washington, tức là 0230GMT
Thật sớm

2 phiếu sẽ được tổ chức
  • đầu tiên sẽ là về sửa đổi để cắt giảm trợ cấp thất nghiệp trong dự luật do 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất. Dự kiến sẽ thất bại.
  • Cuộc bỏ phiếu thứ hai là về dự luật cứu trợ thực tế, dường như có thể vượt qua.
 

Quảng cáo

Top