Dự luật cứu trợ coronavirus của Mỹ đã thông qua Thượng viện - đây là điều tiếp theo

thanhhuyen

Active Member
Bill có số phiếu để vượt qua, bỏ phiếu tiếp tục có được kiểm đếm cuối cùng. Sau khi hoàn thành, Thượng viện Hoa Kỳ đi nghỉ cho đến ngày 20 tháng 4
  • Có những quy định cho các thượng nghị sĩ được triệu hồi vào lúc 24 giờ nếu cần thiết.
Bước tiếp theo của dự luật là bỏ phiếu cho hạ viện, điều này có thể không xảy ra cho đến thứ Sáu:
  • Pelosi - Thành viên Hạ viện sẽ nhận được thông báo trước 24 giờ trước khi bỏ phiếu về hóa đơn cứu trợ coronavirus của Hoa Kỳ
 

Banner2

Quảng cáo

Top