Đường trung bình (MA) là gì?

Top1Markets

Member
Đường trung bình là một đường hiển thị xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy thuộc vào khoản thời gian mà MA có thể được chia thành ngắn hạn và trung hạn.

attachFull141402


MA hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Khi đường trung bình giảm dần từ mức giảm và sau đó tăng nhẹ, trong khi giá vượt qua MA ngắn hạn đến dài hạn, đó là tín hiệu MUA.

attachFull141408


Khi đường trung bình giảm dần từ mức giảm nhẹ, trong khi giá giảm từ MA ngắn hạn phá vỡ đến dài hạn, đó là tín hiệu BÁN.

attachFull141409


Khi giá di chuyển trên đường trung bình, đó là cơ hội MUA khi giá không giảm xuống dưới đường trung bình và sau đó tăng trở lại.

attachFull141410


Khi giá di chuyển dưới đường trung bình, đó là cơ hội BÁN khi giá không vượt quá đường trung bình và sau đó tiếp tục giảm.

attachFull141411


Khi giá di chuyển trên đường trung bình và tăng mạnh trong một khoảng thời gian liên tiếp, càng ngày càng xa khỏi đường trung bình, nó có khả năng sẽ đổi chiều. Đây là thời gian để BÁN.

attachFull141412


Khi giá di chuyển dưới đường trung bình và giảm mạnh trong một khoải thời gian liên tiếp, càng ngày càng xa khỏi đường trung bình. Khả năng đổi chiều rất cao. Đây là thời gian để MUA.

attachFull141413


Hãy theo dõi chúng tôi - Top 1 Markets để tìm hiểu thêm các chỉ báo kỹ thuật với chúng tôi!
 

Quảng cáo

Top