Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hướng đến sự cởi mở

dangsieu

Active Member
Sự suy giảm trước đó đã bị xóa
7098

S & P 500 tương lai đã giảm tới 35 điểm trước đó nhưng họ đã phục hồi tất cả những tổn thất đó và đang giao dịch gần bằng phẳng trước khi mở cửa. Chỉ số giảm 23 điểm ngày hôm qua.

Đó là một ngày cuối tuần dài ở Mỹ và thông thường sẽ đưa một bộ giảm xóc sớm vào giao dịch, đặc biệt là với lịch kinh tế mỏng ngày nay. Nhưng ngay bây giờ các nhà giao dịch không có nơi nào để làm nên nó có thể không tuân theo playbook thông thường.

Nói chung, mong đợi một sự trôi dạt tích cực trong giao dịch trước một ngày cuối tuần dài mà không có rủi ro rõ ràng trước ngày thứ ba mở cửa.
 

Quảng cáo

Top