KHÓA HỌC FREE giành cho khách hàng mới và cũ tại Nordfx vào thứ 7 Hàng Tuần.

hangforex299

New Member
KHÓA HỌC FREE giành cho khách hàng mới và cũ tại Nordfx vào thứ 7 Hàng Tuần.
-------------------------------------------------------
Nội dung khóa học:
  • Nến nhật và các loại nến cơ bản cần biết
  • 10 mẫu nến đảo chiều cần biết nếu muốn tồn tại trong FX
  • Đường xu hướng là gì? Kênh xu hướng là gì?
  • Cách nhận diện xu hướng
  • Hỗ trợ , kháng cự và cách xác định các vùng giá trị quan trọng trong giao dịch
  • Đường trung bình di động là gì?
  • Pp giao dịch và mẹo giao dịch với đường tb di động
  • Phương pháp giao dịch kết hợp nhiều chỉ báo
  • Phương pháp quản lý vốn để chánh khét tài khoản
Và rất rất nhiều thứ bạn có thể học được tại buổi học này.
---------------------------------------------------------

186
187
 
Last edited by a moderator:

Banner2

Quảng cáo

Top