Nissan xem xét hơn 20.000 cắt giảm việc làm trên toàn thế giới - báo cáo

thanhhuyen

Active Member
Đó là hơn 10% lực lượng lao động của nó
Kyodo News đang báo cáo về vấn đề này và nói rằng Nissan đang tìm cách cắt giảm hơn 20.000 lực lượng lao động toàn cầu trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch coronavirus.

Nissan sẽ không phải là công ty lớn cuối cùng thực hiện các bước như vậy trong thời gian này và điều này sẽ làm tăng thêm hy vọng cho những người mong đợi sự phục hồi nhanh chóng ngay cả khi tình hình virus bắt đầu được kiểm soát trong những tháng / quý tới.
 

Quảng cáo

Top