Singapore vừa thiết lập một mức cao mới về số ca mắc coronavirus mới được xác nhận

emkhongcan

Active Member
73 trường hợp mới ở Singapore là một kỷ lục mới hàng ngày
  • trước đó là 54
Trong số các trường hợp mới, 38 trường hợp được nhập khẩu có lịch sử du lịch đến châu Âu, Bắc Mỹ, ASEAN và các khu vực khác của châu Á
  • 27 được liên kết với các cụm hoặc trường hợp trước đó
  • 8 không liên kết
Đưa tổng số trường hợp COVID-19 của Singapore lên 631
 

Banner2

Quảng cáo

Top