Sự khác biệt giữa Bitcoin và tiền tệ truyền thống là gì?

Top1Markets

Member
Bitcoin có thể được sử dụng như một phương thức thanh toán điện tử. Ở cấp độ này, nó hơi giống với đồng đô la Mỹ, đồng Euro và đồng yên Nhât truyền thống, bởi vì những thứ này cũng có thể được giao dịch điện tử, nhưng nó vẫn rất khác so với các đồng tiền pháp lý truyền thống.

1. Phân cấp
Tính năng quan trọng nhất của Bitcoin là sự phân cấp. Không có tổ chức độc quyền nào kiểm soát mạng lưới Bitcoin. Nó được duy trì bởi một nhóm các kỹ sư tình nguyện và chạy trên các máy tính chuyên dụng toàn cầu, thu hút những người mà không hài lòng với sự kiểm soát hoàn toàn của các ngân hàng và các cơ quan chính phủ về tiền của họ.

Bitcoin giải quyết những vấn đề sử dụng thứ cấp của tiền điện tử (vì tài sản điện tử nói chung rất dễ bị sao chép và tái sử dụng), thông qua một cơ chế mã hóa và khuyến khích kinh tế ban đầu.

Trong loại tiền pháp lý truyền thống, chức năng này được ngân hàng hiện thực hóa, giúp ngân hàng kiểm soát tuyệt đối trong hệ thống tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, thông qua Bitcoin, tính toàn vẹn của các giao dịch được duy trì bởi một mạng lưới phi tập trung không thuộc về ai và không ai có quyền kiểm soát tuyệt đối.

2. Nguồn cung hạn chế
Tiền tệ hợp pháp, chẳng hạn như đô la Mỹ, Euro, yên Nhật,... Ngân hàng trung ương có thể phát hành bất kỳ số lượng tiền nào, và cũng có thể cố gắng kiểm soát tỷ giá trao đổi của nó đối với tiền tệ khác. Những người nắm giữ tiền tệ này, đặc biệt là công dân không có quyền lựa chọn nào khác, họ phải chấp nhận rủi ro này.

Đối với Bitcoin, nguồn cung của nó được kiểm soát chặt chẽ theo thuật toán cơ bản. Một lượng nhỏ Bitcoin mới được tạo ra mỗi giờ và nó sẽ được tạo ra với tốc độ giảm dần cho đến khi tổng số lượng đạt 21 triệu Bitcoin.

Hơn nữa, do số lượng Bitcoin có hạn, nó sẽ không được phát hành theo ý muốn. Bitcoin có giá trị lưu giữ cao.

3. Tính kiên định
Không giống như tiền tệ pháp lý truyền thống, giao dịch của Bitcoin là không thể bị hủy bỏ. Nếu giao dịch được ghi lại trên mạng lưới của nó và đã trải qua 1 giờ, nó không thể thay đổi.
Mặc dù tình trạng này có thể gây ra sự khó chịu, nhưng nó cũng có nghĩa là không giao dịch nào trên mạng lưới Bitcoin có thể bị can thiệp.

4. Ẩn danh
Danh tính của những người thực hiện giao dịch tiền tệ truyền thống thường được xác định, để phối hợp với luật chống rửa tiền và các quy định khác. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, người dùng Bitcoin ẩn danh vì không có trung tâm xác thực và người dùng không cần phải xác minh danh tính khi chuyển.
Trong thực tế, mỗi người dùng được xác định theo địa chỉ ví và giao dịch có thể được theo dõi theo cách này.

5. Sự tách rời
Đơn vị Bitcoin nhỏ nhất được gọi là Cong, tức là một trăm triệu lần so với Bitcoin. Nó có thể hỗ trợ Bitcoin để thực hiện các giao dịch vi mô mà các loại tiền điện tử truyền thống không thể thực hiện.

Nhưng giá trị của Bitcoin phụ thuộc vào số lượng người dùng, hàng hóa và dịch vụ sẵn sàng chấp nhận loại thanh toán này. Nếu số người chấp nhận Bitcoin tăng lên, thị trường phát triển hơn nữa và Bitcoin sẽ được đánh giá cao. Nếu số lượng người dùng Bitcoin giảm, giá trị của nó cũng sẽ giảm.
 

Quảng cáo

Top