Thượng viện Hoa Kỳ đi vào các ngày lễ cho đến ngày 20 tháng 4 sau khi bỏ phiếu coronavirus

thanhhuyen

Active Member
Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiến hành 'giải lao' sau cuộc bỏ phiếu.
Nếu có thêm các vấn đề cần giải quyết trước Quốc hội, các vấn đề kỹ thuật, kêu gọi hành động nhiều hơn (có lẽ nếu sự lây lan của virus trở nên tồi tệ hơn do các hạn chế được dỡ bỏ quá sớm, như Nhà Trắng đang đề xuất, có lẽ nếu nền kinh tế xấu đi hơn nữa) điều này có thể có vấn đề.

Các khoản giảm giá trong thị trường xuất hiện xa hơn.
 

Banner2

Quảng cáo

Top